تولد مامان راهله

دیروز تولدم بود ولی با توطئه چینی بابا نوید بدون

 اینکه من بدونم برام تولد گرفتن وجالب اینکه هیچ کس این قضیه رو لو نداد و کاملاً همه

سری عمل کردن(بابا نوید،مامان جون زری،مامان جون شهین،بابا جون غفار و بابا جون

فریدون ودایی جون و عموجون،شیوا جون)جالب

اینکه همه این افراد هم به من می گفتن

چرا تولد نمی گیری خلاصه شب ساعت ١٠با

همدستی هم یه دفعه اومدن تو خونه کیک

به دست خیلی خوب بود حسابی سوپرایزشدم و

حسابی جیغ کشیدم


/ 0 نظر / 14 بازدید