آهای آهای آهای خبر خبر خبر

 

سامیار کوچولو:من دیگه بزرگ شدم آقون  آقون می گم

Photo Flipbook Slideshow Maker

 دست و پاهامو تند تند تکون میدم و دیگه می خوام بازی کنم و عروسکای موزیکال بالای تختمو خیلی دوست دارم کلی براشون ذوق می کنم


Glitterfy.com - Photo Flipbooks

Photo Flipbook Slideshow Maker

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید