امروز صبح که از خواب بیدار شدم چون مامان می خواست بره سر کار منو گذاشتن

 

خونه مامان جون شهین منم تا ظهر که مامانم اومد اینقدر پسر خوبی بودمPhoto Flipbook Slideshow Maker

 

 به حرف مامان جون شهین گوش

 

می کردم و گریه زاری نکردم و با مامان جون بازی کردیم و بعد مامان جون شهین یه

 

نرمش عالی به من دادن که تموم بدنم حال اومد و کیف کردم منم برای نشون دادن

 

رضایت از نرمش کلی براشون خندیدم.       Photo Flipbook Slideshow Maker


Photo Flipbook Slideshow Maker

/ 2 نظر / 17 بازدید
مامان سارینا

قربونت برم عزیزم خوش به حالشون که میتونن بغلت کنن[گریه] بو ت کنن[ناراحت].نفسم عشق منی به کسی نگو[ساکت]