پسرم خیلی خوش خندس تا بهش می گیم سامیار فوری می خنده

آخه پسر که نباید اینقدر بخنده بابا پس جزبه چی از این حرفا که بگذریم

عاشق اینه که تو کریر جلو تلویزیون بشینه و برنامه کودک یا pmc نگاه

کنه و برای هر کی که تو تلویزیون ببینه ذوق می کنه و باهاشون به زبون

خودش حرف می زنه Photo Flipbook Slideshow Maker(آقون ، او او او ) .این گل پسر تو ماشین

نشستن رو دوست داره و ابدا تو خط خوابیدن تو ماشین نیست فقط می خواد بیرون رو نگاه کنه و آقون آقون بگه   Photo Flipbook Slideshow Maker   خلاصه جونم

براتون بگه که خیلی بلا شده با هزار مکافات می خوابونیمش و Photo Flipbook Slideshow Maker می زاریمش تو تختش بعد از چند دقیقه که برمی گردم یه سری

بهش بزنم می بینم که بیدارشده و داره دست و پا می زنه و برا عروسکای موزیکالش ذوق می کنه Photo Flipbook Slideshow Maker  

سامیار چند تا کتاب داستان داره که اسماشون: نی نی می خواد دالی

کنه ،نی نی می خواد بازی کنه، نی نی از دست زدن خوشش می یاد

،شنگول و منگول، تولدت مبارک ، و جوجوی من عروس شده البته این

کتابا رو من در دوران بارداری براش می خوندم و حالا که جلوش می گیریم  Photo Flipbook Slideshow Maker و براش می خونیم خیلی خوشش می یاد .

این عکس سامیار خوشگله در حال تلویزیون نگاه کردن.

 

Glitter Photos


 

/ 4 نظر / 13 بازدید
سارینا

قربون این جیگر بشم من.فدای این تلویزیون دیدنت بشم خاله جونم بخندیم بازم باابهت و باجذبه ای[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

مامان توتی و عسل تو راهیش

سلام راهله جون خوبی گلم خوشحالم که به من و دخملم سرزدی لینکت کردم رنگ چشمای سامیار فکر میکنم روشنه چه رنگیه و شبیه کی؟

مامان توتی و عسل تو راهیش

سلام راهله جون خوبی گلم خوشحالم که به من و دخملم سرزدی لینکت کردم رنگ چشمای سامیار فکر میکنم روشنه چه رنگیه و شبیه کی؟