یلدا - ••.•´¯سامیار کوچولو¯`•.••

یلدا

 

Glitter Photos

ماه به استقبال مهر می رود و راز دل می گوید و دلبری می کند و مهر را از رفتن باز

میدارد، در چنین زمانی است که خورشید و ماه کار خود را فراموش می کنند و عاشقی

پیشه می کنند و مهر دیر بر می آید و این شب‌،«یلدا» نام می گیرداز آن زمان هر سال

مهر و ماه تنها یک شب به دیدار یکدیگر می رسند و هر سال را فقط یک شب بلند و

سیاه و طولانی است که همانا شب یلدا است.

Glitter Photos

 

به سخن گفتن او عقل ز هر دل برمید     عاشق آن قد مستم که چه زیبا برخاست روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف         گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست ترک عشقـــش بنه صبر چنان غــارت کرد       کـــه حجاب از حــــرم راز معــــما برخاســت

 

+ |نویسنده: مامان |ساعت: ۸:۳۸ ‎ق.ظ |تاریخ: ۱۳۸۸/٩/٢٩ |موضوع: نظرات ()